Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Једначина елипсе и хиперболе

Проблем

Како гласи једначина елипсе преко x и y координата? А како преко радијуса-вектора?

Извођење једначине за елипсу и хиперболу