Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Multiplicitat

Quina relació hi ha entre els monomis d'una factorització polinòmica i la representació gràfica? En aquesta construcció la podreu observar. Desplaceu els punts vermells i observeu com varia la factorització. És important que observeu la diferent manera de tallar l'eix d'abscisses segons la multiplicitat de cadascuna de les arrels. Metodologia Aquesta és una justificació gràfica entre la multiplicitat de les arrels reals i la manera de tallar l'eix d'abscisses. S'ha de fer servir un projector.