Ozonhul

Målinger af ozon fra Sydpolen i oktober måned. Den blå kurve viser gennemsnitlig ozonmængde i årene fra 1967-71 (282 DU). Den grønne kurve viser ozonprofil fra 1986 (158 DU), ca. et år efter ozonhullet blev opdaget. Man ser på den røde kurve fra 1997 (112 DU), at ozon praktisk talt er forsvundet i højdeintervallet mellem 14 og 20 km.