Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Površina trokuta u koordinatnom sustavu

Trokut je zadan koordinatama vrhova , i . Pomičite točke A, B i C. Uočite kako se mijenja iznos površine. A kako ju izračunati? Pogledajte izvod formule.

Zadatak 1.

Izračunajte površinu trokuta zadanu koordinatama točaka , i . Zatim provjerite odgovor pomicanjem točaka na apletu.

Zadatak 2.

Izračunajte nepoznatu koordinatu točke C tako da točke , i leže na istom pravcu. Pomognite si apletom. Kolika je u tom slučaju površina trokuta ABC?