Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Oefening 9 blz. 95 - Groei bacterie

Het aantal bacteriën N(t) neemt exponentieel toe met de tijd t in uren. Op t=3 zijn er 6000 bacteriën en op t =8 zijn er 13000 bacteriën. Bepaal: a) de groeifactor per uur (3 decimalen) b) het groeipercentage per uur c) functievoorschrift N na t uur (vanaf t=0) d) Hoeveel bacteriën zijn er na 24 uur?