Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Andragradsfunktionen

Andragradsfunktionen
Dra i glidarna för olika värden på koefficienterna a, b och c. Välj om du vill visa symmetrilinjen, rötter och/eller extrempunkt.