Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Relació entre àrees de figures homotètiques

Pots modificar la posició dels vèrtexs del polígon (blau). Si mous el punt lliscant veuràs una figura homotètica a l'original amb centre O i raó k. Els costats de la nova figura estaran en proporció k respecte la figura inicial; però observaràs que la relació d'àrees és k2.