Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

El volum de la esfera

Autor:
Bernat
Una proposta de Daniel Mentrard desenvolupada amb la versió 5 de GeoGebra que permet fer una estimació del volum de la esfera descomposant-la en piràmides.
Es poden veure tots els elements de la construcció i provocar una explosió controlada per acabar.