Rozklad na substituční a důchodový efekt

Tento graf by vám měl pomoci porozumět tomu, jak rozložit dopad změny ceny na chování spotřebitele na důchodový a substituční efekt (podle Hickse).
Použití: Původní rozpočtová linie a indiferenční křivka, na které leží původní optimální spotřební koš, jsou zobrazeny zeleně. Nová rozpočtová linie, optimální spotřební koš a "optimální" indiferenční křivka jsou zobrazeny červeně. Nové hodnoty můžete měnit pomocí "tahátek" vpravo nahoře. (Na začátku jsou stejné.) Pokud změníte důchod nebo cenu, nakreslí se modře pomocná rozpočtová linie a pomocný spotřební koš. Co vyzkoušet: Zkuste různé změny rozpočtu a cen a sledujte, jaký vyvolávají důchodový a jaký substituční efekt. Pozor! Konkrétní výše efektů a to, zda se vzájemně kompenzují nebo ne, záleží na konrétním tvaru indiferenčních křivek. Sledujte změny a určete, zda jsou statky X a Y normální nebo podřadné.