Nastavení apletu pro krokování

Autor:
pazout
Aplety jsou vytvořeny s krokováním konstrukce po uzlových bodech, ale po stažení je tento panel zavřený (krokováníje POUZE SKRYTO). Zobrazíte přes volby: Nastavení >>Pro pokročilé>>otevře se okno Předvolby Předvolby: Nákresna(2. tlačítko zleva)>>záložka Základní >>Navigační panel pro krokování konstrukce (třetí skupina voleb shora) - zatrhnout Zobrazit, nechat zatržené Tlačítko pro přehrání konstrukce a Tlačítko zápisu konstrukce.
Image