Stranice i kutovi trokuta

Tema:
Kutovi

1. zadatak: crtanje trokuta

  1. Uzmi alat Toolbar Image iz alatne trake i njime najprije klikni na točku A, pa na B, na C i naposljetku ponovo na A. Sa strane dobivamo mjeru za površinu trokuta i duljine stranica.
  2. Uzmi gumb Toolbar Image i klikni s njime po sredini trokuta da dobiješ kutove.

2. zadatak

Pomiči vrhove trokuta i provjeri vrijedi li:

  1. Ako je α < β tada je i a < b?
  2. Ako vrijedi a > b tada je α > β.
  3. Usporedi duljine stranica i veličine kutova. Možeš li zaključiti u kakvom su međusobnom odnosu duljine stranica i veličine nasuprotnih kutova u trokutu?