Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Własności funkcji / Properties of the function

Autor:
Jerzy Mil
Wykres funkcji jest łamaną. Możemy zmieniać położenia jej wierzchołków (czerwone punkty). Graph of the function is polyline. We can change the position of its vertices (red points).