Řez hyperboloidu tečnou rovinou

Osa rotace je kolmá k půdorysně. Rotací hyperboly h vznikne jednodílný hyperboloid, jehož druhý obrys je určen nárysem hlavního meridiánu h, půdorysem hyperboloidu je hrdelní rovnoběžka hlavních vrcholů. Tečná rovina v bodě hlavního meridiánu je nárysně promítací a zobrazí se jako tečna k hyperbole.
Spuštěním animace sestrojujete průnikovou křivku bodově - měníte výšku společného bodu.