Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Gyldendals Gymnasiematematik i-bog B2 - Jacobs Kopi

Den grønne linje forskydes parallelt med den blå tangent ved at trække i skyderen, indtil den er tangent til kurven et andet sted. Og så skriver jeg noget mere for at teste