Spiegelingen

Werkblad spiegelingen
Bekijk eerst het begin van volgende video
Bekijk nadien deze video even
Image
Beeld van een punt dor een spiegeling t.o.v. een rechte Gegeven zijn een punt A en een rechte a. Gevraagd is het spiegelbeeld van A t.o.v. a.
Alles vlot verlopen? Zo neen, bekijk nog eens goed de te volgen stappen! Zo ja, neem het volgende werkblad uit dit GeoGebraboek.
Image
VolgnummerTitelIcoonHoe gebruiken?
1.LijnspiegelingToolbar ImageKlik op het punt A en nadien op de rechte a. Het punt A' wordt getekend.
2.Rechte door 2 punten Toolbar ImageKlik op A en op A'.
3.Snijpunten van 2 objecten Toolbar ImageKlik op a en op de getekende rechte door A en A' Om het snijpunt S te noemen, klik op shift +S en bevestig met OK.
4.Lijnstuk tussen 2 punten Toolbar ImageKlik op A en op S. Klik nadien op S en A'. Klik rechts op de rechte AA' en vink objecten tonen uit.
5.Klik rechts op een getekend lijnstuk en ga naar eigenschappen. Verander bij stijl de lijnsoort in een stippellijn en kies een gepaste markering. Doe dit ook voor het ander lijnstuk.
6.Teken op de rechte a een nieuw punt D dat rechts van S ligt.
7.HoekToolbar ImageJe moet op de punten D,S en A klikken in deze volgorde. Het tweede punt S is dus het hoekpunt
8.Klik met de rechtermuisknop op de hoek en vink label tonen uit.
Voer dit alles uit op onderstaand bestand.