Simetri Eksenleri

Aşağıda A' görüntüsünü oluşturmak için doğruya göre yansıtılan bir A noktasını görebilirsiniz.
1. Çiçeğin dış sınırı boyunca A noktasını sürükleyiniz. Ne fark ettiniz? Gözlemlerinizi yazınız. 2. Bu çiçek kaç tane simetri eksenine sahiptir? İpucu: Yansıma doğrusunun konumunu değiştirmek için yeşil noktaları sürükleyiniz. Ardından doğrunun her konumu için adım (1)'i tekrarlayınız. İpucu: İzleri silmek için sağ üst köşedeki küçük ikona tıklayınız. 3. Bu çiçeği ve bulabildiğiniz tüm simetri doğrularını içeren bir taslak oluşturunuz.