Linjära ekvationer - algebraisk lösning

Författare/skapare:
Mathias Börjesson, Tim Brzezinski
På ett separat papper - försök att lösa följande ekvationer. Skriv sedan in ditt svar x = ? Om det x-värde du skrivit in är fel så kommer det att visas ett felmeddelande och ditt svar är rätt så kommer ett annat meddelande. Öva dina färdigheter så mycket som du behöver för att kunna lösa linjära ekvationer. Det finns fyra svårighetsgrader (se glidare nere till vänster)