Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Arealfunktion (8.3)

Arealfunktion og differentialkvotient. Når vi trækker t-værdien (skyderen) mod højre bliver det røde område større. A(x) er arealet af det røde område. A(x) kaldes arealfunktionen for funktionen f.