Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Primtal

Hvad er Primtal?

Primtal er et tal større end 1, som kun tallet selv og 1 går op i en hel gang. En mere præcis forklaring kan være: Primtallet skal være et naturligt tal (N) som er større end 1. Primtallet skal ved division give et naturligt tal Primtallet kan kun divideres med sig selv og tallet 1 (De trivielle divisorer) Eksempel: Er 9 et primtal? 9:1 = 9 9:2 = 4,5 9:3 = 3 Tallet selv og 3 ved division giver et naturligt tal og derfor er 9 ikke et primtal Eksempel: Er 7 et primtal? 7:1 = 7 7:2 = 3,5 7:3 = 2 1/3 7:4 = 1 3/4 7:5 = 1 2/5 7:6 = 1 1/6 7:7 = 1 Tallet 7 er et primtal da kun er ved division med tallet selv og 1 at det bliver til et naturligt tal.