Kartioleikkaukset 3D

Tekijä:
Rami Nuotio
Tutkitaan kartioleikkauksia. Mistä nimitys "kartioleikkaus" tulee? Liukusäätimillä , , ja voi muuttaa leikkaavan tason yhtälöä ja liukusäätimellä kartion sivujanan ja akselin välistä kulmaa (valittavissa tai ). Kulma ilmaisee kartion akselia vastaan kohtisuoran tason ja leikkaavan tason välistä kulmaa.
Kokeile, millä parametreilla tasoleikkaus ona) piste, b) kaksi suoraa, c) ympyrä, d) ellipsi, e) paraabeli, f) hyperbeli. Tarkkaile kulman merkitystä näissä tilanteissa.