Exercici de plantejament d'una equació de 2n grau

Autor:
Tonet
Mou el punt lliscant fins obtenir-ne la solució. Després segueix les indicacions que es mostren a sota per tal de plantejar l'equació de segon grau que t'ajudi a resoldre l'exercici
A què anomenaràs x? Divideix els dos trapezis en un rectangle i un triangle. Mitjançant el teorema de Tales relaciona la longitud del segment de divisió amb la incògnita x. Expressa l'àrea d'un dels dos trapezis en funció de la incògnita x. Planteja l'equació que tradueix que l'àrea del trapezi donat sigui el doble de la del trapezi que has expressat en funció de x. Si no tens surts demana ajut al professor.