Επιμεριστική ιδιότητα

Μαθηματικά Α' Γυμνασίου - A.1.2. Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών - Εφαρμογή 3

Επιμεριστική ιδιότητα

Ανακαλύψτε την Επιμεριστική ιδιότητα του πολαπλασιασμού στην πρόσθεση Από το ψηφιακό βιβλίο http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A200/426/2866,10903/