egyenes arányosság transzformációi2 (1<k, q=R)

Szerző:
Klaudia
Az feladat az egyenes arányosság függvényének grafikonját szemlélteti néhány konkrét példán, amikoris: y=k.x+g,ahol k=1 ill. 1<k és és -10<g<10. Megfigyelhetjük, hogy mindig meredekebbek az a, b, c, d, e függvények grafikonjai. Minél nagyobb a függvény k-együtthatója 1-től, annál meredekebben emelkedik a grafikonja. Ezek a függvények nem haladnak át az Origón, egyedül csupán az a grafikon, amelyik függvényének q-együtthatója 0 lesz. A jelölőnégyzetre kattintva megjelennek az addig látott függvények grafikonjainak transzformációi y-tengely mentén q-egységgel eltolva. A csúszka mozgatásával a q-egység szerint <-10,10> intervallumon tudjuk elmozdítani a grafikonokat lefele (negatív q esetén) vagy felfele (pozitív q esetén).