Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Měření úhlů pomocí úhloměru (strana 30 - 31)

Pomocí bodů G, V, H nastavite libovolný úhel, který změříte úhloměrem. Úhloměrem lze pohybovat pomocí modrého puntíku a otáčet jím pomocí oranžového puntíku. Po zaškrtnutí políčka velikost úhlu se zobrazí velikost úhlu.