Wortel-n wet. Visualisatie 1

Als je niet 1 item maar meerdere items in je steekproef opneemt, en de partij is normaal verdeeld, kun je met de wortel n wet de standaarddeviatie en het gemiddelde voor die steekproef uitrekenen.
Een visualisatie als je van 1 item naar 2 of meer gaat in je steekproef.