X(356) Morley center

Onderwerp:
Coördinaten

Morley center

The Morley center, triangle center X(356) is constructed as follows:
  • Trisect the angles of the triangle ABC
  • Define the intersections A', B', and C' of the angle trisectors.
  • Construct the circumcircle though A', B', and C', called the Morley circle.
  • P, the 1st Morley center and Triangle center X(356) is the center of the Morley circle.
The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle.

1ste punt van Morley

Het 1ste punt van Morley, driehoekscentrum X(356) construeer je als volgt:
  • Verdeel de hoeken van de driehoek ABC in drie.
  • Bepaal de snijpunten A', B' en C' van de trisectrices van de hoeken.
  • Construeer de omgeschreven cirkel door A', B' en C', de zgn. cirkel van Morley.
  • P, het 1ste punt van Morley en driehoekscentrum X(356) is het middelpunt van de cirkel van Morley.
De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.