Fale sinusoidalne w przeciwnych kierunkach

Opis

Na wykresie widoczne są dwie sinusoidy (zielona i niebieska) o tym samym okresie przemieszczające się w przeciwnych kierunkach. Sinusoida czerwona jest sumą tych dwóch. Jak widać jest ona "stojąca". Przyciskami po lewej można włączać i wyłączać ich widok oraz zatrzymywać i uruchamiać animację.