Približna konstrukcija broja pi (Goodhue, 1974.)

Jednu izrazito jednostavnu približnu konstrukciju broja napravio je matematičar Goodhue i objavio 1974. godine. Koristeći sljedeći interaktivni uradak i traku za korake konstrukcije, pratite konstrukciju korak po korak.
Konstruirajte u svojoj bilježnici prateći konstrukciju! Pokušajte sami izračunati približnu vrijednost broja koja se dobije ovom konstrukcijom!