Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Mesurant dos ous d'aus

La troballa de Mariona

Ahir al dematí, quan anava a ,l'església, la Mariona es va trobar un ou dins d'un niu que hi havia sobre una branca trencada d'un om que jeia al terra. El va recollir per tractar d'incubar-lo i ser mare d'un au. El va fer una fotografia amb el telefon mòbil i per repassar geometria, va tractar de trobar un mètode de representar el seu contorno amb un programa de geometria dinàmica. Mariona es va adonar que el contorn de l'ou era simètric respecte d'un eix. Per simplificarse la vida a l'hora de calcular el seu perímetre i la seva àrea, va decidir aproximar el contorn amb un seguit d'arcs concatenats de diferents circumferències.

La Mariona es va ajudar dels vídeos que el seu professor de "Visual i Plàstica" penja a Youtube.

Dos nombres associats a tota corba plana tancada: el seu perímetre i la seva àrea.

Dibuixa un ovoide segons la explicació vídeo. Pren com a unitat la longitud del costat de la graella i, amb aquesta convenció, determina el seu perímetre. Explicita els càlculs en l'applet amb l'eina de text.

El vídeo triat pel Mario.

Màrio també i són dos i dos.

A la mateixa hora, anant cap al mateix temple, Màrio, "el bessó" va trobar un altre ou, una mica mes simètric que el trobat per la germana i prou més gran. També igualment fa reveure alguns dels vídeos publicats pel professor. Tenia clar que el contorn de la fotografia que havia fet de l'ou era oval.

El primer nombre associat a una corba plana, el perímetre (una dimensió)

Dibuixa un oval segons la explicació vídeo. Pren com a unitat la longitud del costat de la graella i, amb aquesta convenció, determina el seu perímetre. Explicita els càlculs en l'applet fent servir l'eina de TEXT.