Prosta prostopadła przez punkt

Czym są proste prostopadłe?

Proste prostopadłe to takie, które przecinają się pod kątem prostym.

Konstrukcja prostej prostopadłej przechodzącej przez punkt

Protokół konstrukcji

Co będzie potrzebne: punkt A (przez niego poprowadzimy prostopadłą), prosta BC Konstrukcja:
  1. Kreślimy okrąg o środku w punkcie A, który ma dwa punkty przecięcia z prostą BC.
  2. Oznaczamy te punkty jako DE.
  3. Konstruujemy symetralną odcinka DE. Ta symetralna to prosta prostopadła do BC i przechodząca przez punkt A.