Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Betydningen af a, b og c for andengradspolynomium

Træk i det røde punkt mærket a og undersøg hvilken betydning koefficienten til andengradsleddet har for grafens udseende. Træk i det røde punkt mærket c og find ud af hvilken betydning konstantleddet har. Træk i det røde punkt mærket og find ud af for hvilken x-værdi hældningen af tangenten er lig med b. Gælder reglen også hvis du ændrer på a, b og c?