Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Hoek raaklijn met koorde

De hoek tussen een raaklijn aan een cirkel en een koorde van die cirkel waarvan een eindpunt het raakpunt is, is even groot als de bij die koorde behorende omtrekshoek. (stelling hoek tussen koorde en raaklijn)
Verander de koorde door een punt van de koorde te verslepen. Je ziet dat de hoeken gelijk blijven.