Нормаль тархалтын график

Зохиогч:
oyunchimegmath
Нормаль тархалтын графикийг хэрхэн зурах, ашиглах