Obsah kruhu

Téma:
Obsah
Porovnej obsah kruhu se součtem obsahů trojúhelníků. Rozdíl můžeš porovnat v zabalené poloze pro p=0, nebo můžeš trojúhelníky postupně rozbalit do jedné řady pro p=1, přesunout červené trojúhelníky nad zelené (pomocí zaškrtávacího tlačítka) a sledovat rozdíl součtu trojúhelníků s obsahem modrého obdélníku, který má stejný obsah jako kruh.