verfijning: magnetische niveaus

meerdere toestanden binnen eenzelfde subniveau

Bij een spectraalanalyse merken we dat in aanwezigheid van een magnetisch veld de spectraallijntjes van de subniveaus nog verder opgesplitst worden. Deze opsplitsing verdwijnt wanneer we het magnetisch veld wegnemen. Binnen eenzelfde subniveau zijn dus nog meerdere toestanden mogelijk. Deze verschillenden toestanden hebben dezelfde energie-inhoud.