Arbelos i sredine

Arbelos je lik omeđen trima polukružnicama koje se dodiruju i imaju kolinearna središta. Možeš pomicati točke , i . Za pokretanje animacije uključi gumb koji se nalazi u donjem lijevom kutu. Dok se odvija animacija promatraj dužine , , i i promjere dviju manjih polukružnica. Nemoj gledati rješenja i odgovore prije nego riješiš zadatke.
1. Prikaži duljine dužina , , i pomoću promjera i . 2. Kako se zovu ti izrazi? 3. U kojem su odnosu ti izrazi?