Náhled kvadratické plochy

  • Tento applet slouží k jednoduchému náhledu kvadratické plochy po zadání její obecné rovnice.
  • Plocha může být názorněji zobrazena pomocí křivek v rovinách rovnoběžných se souřadnicovými rovinami. Zobrazené křivky nemusí mít žádný vztah k poloze středu, vrcholu nebo jiným významným prvkům zadané plochy.
  • Applet funguje nejlépe v okolí počátku soustavy souřadnic (volte rozumné koeficienty zadávaných rovnic).
Otáčení pohledem: pravé tlačítko myši. Zoom: Shift+Kolečko myši.