Mat D

Forfatter
Bo Kristensen

Mat D - Opgaver fra den aflsuttende prøve

Her er links til forskellige opgaver, man kan prøve at løse vha. GeoGebra. MAT-D Man kan hente opgaver til afgangsprøven på VUC online. Jeg har samlet dem i en mappe og highlightet opgaver i prøverne, som efter min mening kan løses vha. af GeoGebra. Bemærk, at selvom der fx står "Beregn", så er alle løsningsstrategier accepteret til alle opgaver.