Поняття рівняння фігури

Автор:
zim4rever2000

Рівняння з двома змінними x і y називається рівнянням фігури, якщо виконується дві умови:

  1. Координати будь-якої точки фігури задовольняють рівняння;
  2. Будь-які два числа, що задовольняють це рівняння, є координатами деякої точки фігури.

Щоб встановити, що у даній системі координат фігура F задається певним рівнянням, треба довести два взаємно обернені твердження:

  1. Якщо точка належить фігурі F, то її координати задовольняють рівняння фігури F;
  2. Якщо координати деякої точки задовольняють рівняння фігури F, то ця точка належить фігурі F.