INCENTRE I CIRCUMCENTRE

L'incentre d'un triangle és el punt on es creuen les bisectrius d'aquest triangle i des d'ell podem dibuixar una circumferència inscrita en aquest triangle. El circumcentre d'un triangle és el punt on es creuen les mediatrius d'aquest triangle i des d'ell podem dibuixar una circumferència circumscrita a aquest triangle.