De klok met versleepbare wijzers

Verslepen van de wijzers

In volgend applet kan je zelf zowel de grote als de kleine wijzer van de klok verslepen. Je leest het bijhorende uur af. Met het aanvinkvakje 'toon de tijd 's namiddags' lees je hoe je bij dezelfde wijzerstand duidelijk kunt maken dat het namiddag of avond is. Hierbij lees je minuten anders af. De aanvinkvakjes helpen je bij het aflezen van de minuten 's morgens en 's namiddags.