Pregled stranice e-udžbenika

Svaki e-udžbenik ima Pregled stranice u kojem su sažete najvažnije informacije i metapodatci e-udžbenika. Pregled stranice možete dobiti otvarajući   Izbornik u gornjem desnom kutu e-udžbenika i kliknete na ikonu   About 
Image

Mogućnosti uređivanja

Na Pregled stranice imate ponuđene sljedeće mogućnosti: Uređivanje  Odabirom Uređivanje otvara se Uređivač e-udžbenika koji vam omogućuje da napravite promijene u e-udžbeniku.  Napomena: Ova mogućnost je dostupna samo ako imate pravo na uređivanje (npr. ako ste autor). Izbriši Briše e-udžbenik iz vašeg GeoGebra računa. Napomena: Ova mogućnost je dostupna samo ako ste originalni autor. Napravi kopiju Izradite kopiju e-udžbenika koju možete urediti i spremiti na vaš GeoGebra račun kako bi mogli ponovo koristiti njegovu strukturu i / ili sadržaj.  Dodaj u omiljene Odabirom ikone  Omiljeni , e-udžbenik je dodan u vaše Omiljene. Napomena: Možete pronaći vaše omiljene materijale koristeći filter Omiljeni koji se nalazi na traci za pretraživanje na karticiMaterijali na vašoj profilnoj stranici. Napomena: Popunjena ikona  Omiljeni znači da se trenutno otvoreni materijal već nalazi u vašim Omiljenim.Na Pregled stranice imate ponuđene sljedeće mogućnosti: Uređivanje  Odabirom Uređivanje otvara se Uređivač e-udžbenika koji vam omogućuje da napravite promijene u e-udžbeniku.  Napomena: Ova mogućnost je dostupna samo ako imate pravo na uređivanje (npr. ako ste autor). Izbriši Briše e-udžbenik iz vašeg GeoGebra računa. Napomena: Ova mogućnost je dostupna samo ako ste originalni autor. Napravi kopiju Izradite kopiju e-udžbenika koju možete urediti i spremiti na vaš GeoGebra račun kako bi mogli ponovo koristiti njegovu strukturu i / ili sadržaj.  Dodaj u omiljene Odabirom ikone  Omiljeni , e-udžbenik je dodan u vaše Omiljene. Napomena: Možete pronaći vaše omiljene materijale koristeći filter Omiljeni koji se nalazi na traci za pretraživanje na karticiMaterijali na vašoj profilnoj stranici. Napomena: Popunjena ikona  Omiljeni znači da se trenutno otvoreni materijal već nalazi u vašim Omiljenim.Na Pregled stranice imate ponuđene sljedeće mogućnosti: Uređivanje  Odabirom Uređivanje otvara se Uređivač e-udžbenika koji vam omogućuje da napravite promijene u e-udžbeniku.  Napomena: Ova mogućnost je dostupna samo ako imate pravo na uređivanje (npr. ako ste autor). Izbriši Briše e-udžbenik iz vašeg GeoGebra računa. Napomena: Ova mogućnost je dostupna samo ako ste originalni autor. Napravi kopiju Izradite kopiju e-udžbenika koju možete urediti i spremiti na vaš GeoGebra račun kako bi mogli ponovo koristiti njegovu strukturu i / ili sadržaj.  Dodaj u omiljene Odabirom ikone  Omiljeni , e-udžbenik je dodan u vaše Omiljene. Napomena: Možete pronaći vaše omiljene materijale koristeći filter Omiljeni koji se nalazi na traci za pretraživanje na karticiMaterijali na vašoj profilnoj stranici. Napomena: Popunjena ikona  Omiljeni znači da se trenutno otvoreni materijal već nalazi u vašim Omiljenim.Na Pregled stranice imate ponuđene sljedeće mogućnosti: Uređivanje  Odabirom Uređivanje otvara se Uređivač e-udžbenika koji vam omogućuje da napravite promijene u e-udžbeniku.  Napomena: Ova mogućnost je dostupna samo ako imate pravo na uređivanje (npr. ako ste autor). Na Pregled stranice imate ponuđene sljedeće mogućnosti: Uređivanje  Odabirom Uređivanje otvara se Uređivač e-udžbenika koji vam omogućuje da napravite promijene u e-udžbeniku.  Napomena: Ova mogućnost je dostupna samo ako imate pravo na uređivanje (npr. ako ste autor). Izbriši Briše e-udžbenik iz vašeg GeoGebra računa. Napomena: Ova mogućnost je dostupna samo ako ste originalni autor. Napravi kopiju Izradite kopiju e-udžbenika koju možete urediti i spremiti na vaš GeoGebra račun kako bi mogli ponovo koristiti njegovu strukturu i / ili sadržaj.  Dodaj u omiljene Odabirom ikone  Omiljeni , e-udžbenik je dodan u vaše Omiljene. Napomena: Možete pronaći vaše omiljene materijale koristeći filter Omiljeni koji se nalazi na traci za pretraživanje na karticiMaterijali na vašoj profilnoj stranici. Napomena: Popunjena ikona  Omiljeni znači da se trenutno otvoreni materijal već nalazi u vašim Omiljenim.Na Pregled stranice imate ponuđene sljedeće mogućnosti: Uređivanje  Odabirom Uređivanje otvara se Uređivač e-udžbenika koji vam omogućuje da napravite promijene u e-udžbeniku.  Napomena: Ova mogućnost je dostupna samo ako imate pravo na uređivanje (npr. ako ste autor). Izbriši Briše e-udžbenik iz vašeg GeoGebra računa. Napomena: Ova mogućnost je dostupna samo ako ste originalni autor. Napravi kopiju Izradite kopiju e-udžbenika koju možete urediti i spremiti na vaš GeoGebra račun kako bi mogli ponovo koristiti njegovu strukturu i / ili sadržaj.  Dodaj u omiljene Odabirom ikone  Omiljeni , e-udžbenik je dodan u vaše Omiljene. Napomena: Možete pronaći vaše omiljene materijale koristeći filter Omiljeni koji se nalazi na traci za pretraživanje na karticiMaterijali na vašoj profilnoj stranici. Napomena: Popunjena ikona  Omiljeni znači da se trenutno otvoreni materijal već nalazi u vašim Omiljenim. Izbriši Briše e-udžbenik iz vašeg GeoGebra računa. Napomena: Ova mogućnost je dostupna samo ako ste originalni autor. Napravi kopiju Izradite kopiju e-udžbenika koju možete urediti i spremiti na vaš GeoGebra račun kako bi mogli ponovo koristiti njegovu strukturu i / ili sadržaj.  Dodaj u omiljene Odabirom ikone  Omiljeni , e-udžbenik je dodan u vaše Omiljene. Napomena: Možete pronaći vaše omiljene materijale koristeći filter Omiljeni koji se nalazi na traci za pretraživanje na karticiMaterijali na vašoj profilnoj stranici. Napomena: Popunjena ikona  Omiljeni znači da se trenutno otvoreni materijal već nalazi u vašim Omiljenim.

Mogućnosti pregledavanja i dijeljenja

Pregled e-udžbenika omogućuje otvaranje i pregled e-udžbenika.Preuzimanje omogućuje preuzimanje e-udžbenika na vaše računalo u .zip file formatu. Napomena: Prije preuzimanja Dinamičkog uratka morate prihvatiti uvjete GeoGebrine nekomercijalne licence. Dijeljenje omogućuje dijeljenje e-udžbenika na različite načine s GeoGebra zajednicom. Više informacija potražite u Kako podijeliti dinamički uradak.

Komentari

Komentari
Moguće je ostaviti komentar u Pregled stranice u e-udžbeniku tako da upišete svoj komentar i odaberete Spremi.

Preporučeni materijali

Na Pregled stranice možete pronaći informacije o ostalim materijalima koji su povezani sa sljedećim:
  • Izvedeni materijali: Popis svih materijala koji se bazira na odabrani e-udžbenik.
  • Slični materijali: Prikazuje popis sličnih materijala koji bi vas mogli zanimati.