Istraživanje grafa kvadratne funkcije (polinoma drugog stupnja)

Pogledajte video ispod kako bi predočili graf kvadratne funkcije (polinom drugog stupnja) GeoGebra grafičkim kalkulatorom (engl. GeoGebra graphing calculator). Naučit ćete...
  • upisati funkciju.
  • kreirati klizače za parametre (engl. CREATE SLIDER).
  • izmijeniti graf funkcije koristeći klizače.
  • vizualizirati osobite točke funkcije (tj. korijene funkcije, ekstreme; engl. SPECIAL POINTS)
Napomena: Pogledajte engleske nazive radi razumijevanja sadržaja videa.

Pokušajte sami...

Na umetnutom Grafičkom kalkulatoru (engl. GeoGebraGraphingCalculator) ispod istražite konstrukciju apleta uz ove korake:
  1. Koristite klizače za izmjenu parametara kvadratne funkcije. Promatrajte kako se graf funkcije prilagođava vašim izmjenama parametara.
  2. Označite graf kvadratne funkcije (lijevim klikom miša na graf). Osobite točke grafa će se pojaviti. Ako želite znati o kojim se točkama radi kliknite na točku. Tako ćete moći i očitati koordinate točke.