Monotoniforhold for en eksponentialfunktion

Forfatter
cals_1
En eksponentialfunktion er enten aftagende, voksende eller konstant. 1) Klik vis graf: Se på grafen og indstil skyderen på det rigtige (aftagende/voksende/konstant) 2) Klik vis forskrift: For hvilke værdier af a en eksponential voksende? Aftagende? Konstant?