Sağ ve Sol Limitler

Yazar:
matbaz

Sınıf içi, grafik üzerinden sağ ve sol limit bulma etkinliği

Tanım kümesinin alt aralıklarında farklı birer kural ile verilen y=f(x) fonksiyonu için x eksenindeki noktayı değiştirerek farklı limit değerlerini inceleyiniz. x=4 noktasında sağ limit=...... x=4 noktasında sağ limit=.......... x=4 noktasında görüntü=........ karar Bu çalışma Steve kullanıcısı tarafından yapılmıştır. Türkçeleştiren matbaz