Komposanter

En vektor kan delas upp i två komposanter

Ibland är det smidigt att kunna ange en vektor utan att rita den geometriskt. Vi kan då ange vektorn på koordinatform. För att beskriva hur detta går till så behöver vi införa ett rätvinkligt koordinatsystem i vårt rutnät och placera startpunkten för vektorn vi vill beskriva i origo. Vi delar upp vektorn i två komposanter. Den ena är riktad längs med x-axeln och den andra är riktad längs med y-axeln.

Undersök! Vad händer med komposanterna när du ändrar på vektorns ändpunkt?

Hur kan du övertyga dig om att summan av komposanterna motsvarar vektorn? Vilken metod kan du använda?