Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Definiční obor a obor hodnot 0

Všimněte si, která množina čísel na ose x tvoří definiční obor a která obor hodnot na ose y. Dále si všimněte, jak je daná funkce f(x)=0.5x vyjádřena grafem v kartézské soustavě souřadnic.