Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Vrednosti trig funkcija komplementnih uglova

Klikom na odgovarajuću dugmad dobijaju se definicije i vrednosti trigonometrijskih funkcija za određene uglove. Promenljive veličine su ugao alfa i kateta b čijom promenom se mogu pratiti vrednosti trigonometriskih funkcija.