Ääriarvosovellus polynimisovituksesta

Pyramidin pohja on nelikulmio, joka sijaitsee tasossa z=0. Pyramidin korkeus on 8. Pyramidin sisällä on särmiö. Oheisessa taulukossa on kuvattu, miten särmiön tilavuus riippuu särmiön korkeudesta. Tee taulukon avulla sopivan asteinen polynomisovitus. Tutki, kuvaako polynomisovitus oikeasti särmiön tilavuuden riippuvuutta sen korkeudesta.