Simetrala dužine

Pravac je simetrala dužine , a točka P njezino polovište. Pomičite krajnje točke A i B dužine i uočite definiciju: Simetrala dužine je pravac okomit na dužinu koji prolazi njezinim polovištem.
Pomičite točku T na simetrali dužine. Što uočavate? Ovo se svojstvo naziva Poučak o simetrali dužine. Dokaz tog poučka možete pogledati pomicanjem klizača.

Pokušajte iskazati Poučak o simetrali dužine svojim riječima!